Sắp xếp:


Cá thác lát tẩm gia vị Thêm vào giỏ hàng Giảm 50.000đ

120.000đ 170.000đ -29%

Cá thác lát tẩm gia vị ĐVT: kg
Cá Sấu phile Thêm vào giỏ hàng Giảm 50.000đ

70.000đ 120.000đ -41%

Cá Sấu phile ĐVT: kg
Cá rô đồng File Thêm vào giỏ hàng Giảm 50.000đ

140.000đ 190.000đ -26%

Cá rô đồng File ĐVT: kg
Cá Ninja ĐVT: kg
Cá mú đen fillet Thêm vào giỏ hàng Giảm 50.000đ

350.000đ 400.000đ -12%

Cá mú đen fillet ĐVT: kg 
Cá mú đỏ phile Thêm vào giỏ hàng Giảm 50.000đ

400.000đ 450.000đ -11%

Cá mú đỏ phile ĐVT: Kg
Cá lăng Fillet Thêm vào giỏ hàng Giảm 50.000đ

185.000đ 235.000đ -21%

Cá lăng Fillet ĐVT: kg
Cá hú fillet Thêm vào giỏ hàng Giảm 50.000đ

80.000đ 130.000đ -38%

Cá hú fillet  ĐVT: kg
Bao tử ếch Thêm vào giỏ hàng Giảm 50.000đ

115.000đ 165.000đ -30%

Bao tử ếch  Đvt: kg

Hiển thị 1 - 9 / 15 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng