Sắp xếp:


Nhũ heo Thêm vào giỏ hàng Giảm 30.000đ

220.000đ 250.000đ -12%

Nhũ heo ĐVT: kg
Nạc Vai Heo Thêm vào giỏ hàng Giảm 30.000đ

100.000đ 130.000đ -23%

Nạc Vai Heo ĐVT: kg
Nạc Đùi Heo Thêm vào giỏ hàng Giảm 30.000đ

100.000đ 130.000đ -23%

Nạc Đùi Heo ĐVT: kg
Mỡ heo Thêm vào giỏ hàng Giảm 10.000đ

60.000đ 70.000đ -14%

Mỡ heo ĐVT: kg
Giò heo cắt khúc Thêm vào giỏ hàng Giảm 40.000đ

110.000đ 150.000đ -26%

Giò heo cắt khúc ĐVT: kg
Bắp giò heo Thêm vào giỏ hàng Giảm 50.000đ

90.000đ 140.000đ -35%

Bắp giò heo ĐVT: kg
Ba rọi sườn có xương Thêm vào giỏ hàng Giảm 50.000đ

130.000đ 180.000đ -27%

Ba rọi sườn có xương ĐVT: kg
Ba rọi rút xương còn da Thêm vào giỏ hàng Giảm 50.000đ

140.000đ 190.000đ -26%

Ba rọi rút xương còn da ĐVT: kg

Hiển thị 1 - 8 / 8 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng